ISPS-konferens i New York

frihetsgudinnan 3Just nu pågår ISPS* internationella konferens som i år hålls i New York. Titeln på konferensen är: From DNA to Neighborhood: Relationship and Experience in Psychosis – An International Dialogue. Två av Talbarts medlemmar är på plats och har hållit föredrag om hur mänskliga rättigheter kan användas som ett verktyg för att öka patienters delaktighet inom psykiatrin.

* ISPS = The international society for psychological and social approaches to psychosis