”Att kunna stå ut med ovisshet” – en del av en terapeuts vardag.

thumbnail
I slutet av april kom universitetsläraren och psykologen, fil. dr Carina Håkansson ut med sin senaste bok ”Terapeuten. Om levd erfarenhet och profession ” på Studentlitteratur. Boken rekommenderas starkt och är ett måste för alla som jobbar med människor, vill arbeta med människor eller som bara är intresserade av vad det innebär att vara människa.
– Min avsikt med boken ”Terapeuten – levd erfarenhet och
profession”, (2020,utgiven på Studentlitteratur), från början var
att försöka skriva inifrån, att ”så här kan det vara att vara
terapeut, eller en socialarbetare”, berättar Carina Håkansson.
För att göra det måste hon också visa sig själv, betonar hon.
Inte bara sina klienter, sina teorier eller inspirationskällor.
Carina Håkansson är både socialarbetare och legitimerad
psykoterapeut, och såg att det saknades en sådan berättelse.
Ett fint exempel på en
terapeuts vardag handlar om när Carina Håkansson får ett samtal från en ung man som nyligen varit inlagd på en psykiatrisk klinik och han säger att han aldrig vill att det ska hända igen. Han säger bland annat:
”Det var som om jag försvann. Fattar du vad jag menar?”
Han frågar också Carina Håkansson om hon tror att han kan bli bra igen? Hon skriver att frågan ställs med knappt hörbar stämma. Svaret han får är:
”Det kan jag omöjligt veta, men jag har många gånger varit med om att människors liv förändrats till det bättre.” Det var upptakten till att den unge mannen kom i terapi.
 En annan ung man som ringer Carina Håkansson, B, har tvångsvårdats i tre månader på en
psykiatrisk klinik i norra Sverige. Han ringde bara en dag och
frågade: Kan du hjälpa mig tillbaka till ett liv? Pojken frågar ett
par gånger gånger och Carina Håkansson lovar ingenting.
Säger att hon ska kolla om det finns terapeuter på närmare håll
som han kan gå till. Hursomhelst så inleds en telefonterapi, något
som Carina Håkanssons mentor, den kända psykoterapeuten
Barbro Sandin, föreslog henne. Det är ofta ganska tyst i luren, men efter fyra månader säger att att han bokat en biljett till Göteborg. Han vill bland annat se hur rummet ser ut där Carina Håkansson sitter och pratar med honom. Något senare flyttar han ner till Göteborg för att utbilda sig och fortsätta terapin.
Under ett samtal säger B att han brukar tala med sin farmor i himlen ibland. Då berättar Carina Håkansson att hon brukar tala med
sin mormor i himlen ibland.
Vi ler mot varandra, båda vet att vi inte är bokstavliga. Sedan
frågar jag om han tror att hans farmor skulle tyckt om att han
går i terapi hos mig’.
’Ja, det skulle hon ha tyckt om. Ni är lite lika varandra.’” (s.178)
Här anar en som läsare att någon sker i kontakten som blir
befriande och det är det som Carina Håkansson vill visa fram
bland annat: att hon och hennes kollegor inte sitter inne med
någon sanning, lika lite som läkarprofessionen. Hon är där med
sin närvaro, men också med sina erfarenheter. Deras
gemensamma erfarenhet av en mormor respektive farmor i
himlen gör att pojken öppnar sig och berättar att farmodern dog
samma år när han fyllde tolv. Samma år skilde sig också hans
föräldrar, berättar han.
Carina Håkansson berättar att hon tänkte väldigt mycket på hur
hon skulle kunna berätta om sitt terapeutiska arbete så att inte
människor skulle bli avskräckta. Det handlar om en balans,
resonerar hon.
– Vissa saker behåller jag så klart för mig själv på samma sätt
som jag hoppas och tror att andra människor också får behålla
saker för sig själv. Men det är ändå det inre, min historia, mitt
liv och mina tankar, som ju är en pågående rörelse, som jag vill
lyfta fram. Och det har väldigt mycket att göra med hur jag
tänker om den andra, och det är ju ett av skälen till att jag är
väldigt skeptisk de här fixa begreppen som kallas diagnoser av
olika slag. I boken skriver hon bland annat att ”diagnoser inte
på långa vägar fångar in en människas väsen och liv. Istället
menar hon att det finns en uppenbar risk att de får oss att tro
något vi inte vet, att vi blir förhäxade av dem. Och ordet
förhäxade har hon hämtat från Tom Andersen, norsk professor
och psykoterapeut, som medan han levde, också var en av
Carina Håkanssons mentorer.
Jag frågar Carina Håkansson om hon alltid har haft lätt för att
dela med sig av sig själv, sin egen historia?
– Jag är inväxt i det höll jag på att säga eftersom jag har jobbat i
många år med familjehem (se talbart.org.2019/04/19). Vårt arbetssätt innebar att vi
jobbade väldigt nära både klienterna och familjerna som de
kom till. Det är inte självklart att familjehem jobbar på det sättet.
Det finns också väldigt många familjehem som blir hemskt
lämnade i sin uppgift så att säga. Som inte får den terapeutiska
hjälp och uppbackning som vi ger.
Och därför också inte riktigt förmår arbeta på ett sätt som man
önskar mer av, framhåller Carina Håkansson. Hon förklara att
hon har blivit oerhört påverkad utav det sammanhanget
– Familjehemmen visade ju sig själva och berättade om sig
själva och det går liksom inte att inte göra det när man lever
dygnet runt med varandra. Inte i ”vanliga” familjer heller. Så det
tror jag kanske är den kanske största anledningen, men sedan
har jag tänkt, inte minst när jag skrev boken att det kanske inte
bara var en tillfällighet att det var i det sammanhanget som jag
stannande så länge för jag gillade det här arbetssättet och det
hade jag i mångt och mycket fått med mig från min första
arbetsplats ”Smålandsgårdar” där man jobbade väldigt tätt ihop
med klienterna.
Att saker och ting varit talbara i Carina Håkanssons egen familj
har också spelat en väsentlig roll. Hennes pappa var av och till
inom psykiatrin, i och bland var han riktigt dålig. Sedan mådde
han bra mellan varven, men det var också många långa svåra
stunder när han inte gjorde det.
– Men det var alltid öppet hemma och att det inte stängdes till
utan att jag har fått lov att berätta om saker som varit tror jag
har spelat jättestor roll. Sedan har vi förstås inte alltid haft
samma uppfattning. Ibland när jag säger något (båda Carina
Håkanssons föräldrar lever) så säger mamma ”men det var väl
inte så farligt” och jag tänker då att som mamma säger man så
för att man vill inte att det ska ha varit så hemskt som det i vissa
fall har varit. Så vi är inte alltid överens. Och min pappa kan
skönmåla och säga att inga barn har haft det så bra som mina
syskon och jag.
Men då tänker jag, skrattar Carina Håkansson ”jo, det finns
definitivt barn som har haft bättre liv” och det tror jag är väldigt
viktigt att låta det finnas utrymme för båda bilderna.
Det är en väldig tillgång att upplevt att det aldrig ”stängdes till”,
berättar Carina Håkansson. Att fritt kunna ventilera.
I boken berättar hon bland annat också att hon var
kårordförande för socionomerna sista året i Lund, och att hon
varit hästtjej. Hon har också börjat köra med nordsvenskar i
skogen på senare år. Jag blir nyfiken på det senare eftersom
jag också varit hästtjej.
– Jag är ingen fullfjädrad kusk, börjar Carina Håkansson, men
för fem år sedan frågade min kollega Jan Pålsson som jag
arbetade tillsammans med på Ersta Sköndal högskola om jag
ville följa med på en körkurs i Småland.
Det gjorde Carina Håkansson. Det var många år sedan hon
senast höll på med hästar, men hon berättar att hon alltid tänkt
att hon ville dit igen.
De fyra deltagarna tilldelades varsin häst av Sigvard Gustavsson,
ledaren Plötsligt stod Carina Håkansson bredvid ett kraftigt
kallblod som skulle ryktas.
– Jag bara stod där. Jag vågade inte. Jag blev så fruktansvärt
rädd. Jag kände bara att jag inte klarade av att rykta denna stora
häst.
Efteråt har Sigvard Gustavsson berättat för Carina Håkansson
att när han såg henne med hästen tänkte han: Vad gör hon
här?
– Han föreslog att jag skulle ta Sund, en gammal hingst och trotjänare. Han förstod att jag behövde lite hjälp från honom för att våga ta
det första taget med borsten. Och genom att Sund instinktivt
förstod mig så övervann jag min rädsla.
Carina Håkansson berättar att hon fortfarande är rädd, men inte
för alla hästarna hos Sigvard Gustafsson. Bara för de stora
hingstarna som finns på gården. Hon förklarar vad hästarna och
körningen betyder för henne:
– Det är så bara rakt upp och ner härligt att vara där och att lära
sig något nytt.
Närvaron och medvetenheten om vad jag gör är jätteviktig och
att med körningen finns med i boken tror jag beror på att det är
bra för mig att bli påmind om min egen rädsla och mina egna
känslor som att ”det här kommer aldrig att gå bra”. Det är ju
samma rädslor som jag möter hos mina klienter.
Det som klienterna berättar kan slå an något i hennes eget liv.
Berättar de om utsatthet, ensamhet och längtan efter något
annat kan hon känna igen det från en tid när livet stod på spel i
det egna livet.
Som när hon hade ångest i sena tonåren. Carina Håkansson
berättar i boken att hon kände en omänsklig skräck bara hon tänkte
tanken att lämna sin lägenhet. Till sin bästis som vill ta med
henne ut säger hon:
Bara jag tänker på att gå härifrån så tar luften slut. Det går inte.
Kan inte. Känns som jag klättra på väggarna. Kan inget annat”.
(s. 74)
Carina Håkansson skriver: ”Hon låter mig hållas. Tittar på mig
och säger sedan: Då får du väl klättra, och när du har klättrat
klart kan du komma och sätta dig här hos mig”. (s. 75)
Carina Håkansson vill betona den levda erfarenheten i arbetet
med människor. Berätta om vad ett möte egentligen är, hur det
kan se ut på många olika sätt. Men närvaro är absolut
viktigaste, enligt Carina Håkansson. Närvaro och kontinuitet.
Men hon skriver också:
Men det terapeutiska arbetet har också lärt mig betydelsen av
att vänta. Att lyssna. Att stå ut och att inte veta vad som ska ske
härnäst.” (s. 21).  
Jag tar upp en fråga under intervjuns gång som handlar om att
psykologin var en ganska sen vetenskap, och att jag både läst
och hört att under de första decennierna av 1900-talet trodde
en del människor att det var farligt att läsa för mycket (jag tror
att bland annat Vilhelm Moberg tog upp det i en av sina
romaner). Frågan får intervjun att ta en ny riktning.
– Jag tänkte faktiskt så sent som igår att demonstrationerna i
USA och det som händer där också har med den långa
historien att göra och slaveriet. Det går inte att bortse från det är
det många som menar. Och då tänker jag faktiskt på psykiatrin,
och nu är inte detta mot enskilda psykiatriker så klart, men
psykiatrin som fenomen har ju en väldigt tråkig och i många
avseenden också faktiskt en förskräcklig historia som har ställt
sig i tjänst hos rasbiologiska institutet exempelvis, och man har
deltagit i ohyggliga experiment.
Carina Håkansson betonar att det inte betyder att hon säger att
man gör det i dag. Syftet är att försöka dra en parallell, jämföra
lite nu när man pratar om förtrycket mot svarta. Det går inte att
se det förtrycket utan att också se den långa historien av
slaveriet och dess förtryck, säger hon.
– På liknande sätt tänker jag att psykiatrin ändå har en historia
som baseras på att man också så att säga ska urskilja och
särskilja vilka som är friska och vilka som inte är friska och så
vidare.
Jag tänker återkomma till den här rika essäboken och ta upp
ytterligare några spår som Carina Håkansson lägger ut. Bland
annat lite mer om ”levd” erfarenhet och vad vi alla kan vinna på
att leva mer medvetet reflekterande liv.
/Helena Maria

Livsviktiga snack – en bok om hur man pratar med barn om känslor

Som förälder upplever jag att det kan vara svårt att få till samtal med barn om vad de känner och hur de mår men när man väl får till de samtalen så är det så otroligt viktiga och värdefulla stunder. Föreningen Suicide zero har tagit fram boken Livsviktiga snack om hur man kan prata med barn om just detta. De skriver att ”Barn som kan prata om känslor mår bättre. Forskning visar att barn som kan uttrycka hur de mår är bättre rustade för att klara livets utmaningar”. Boken kan läsas på nätet eller laddas ner.

Utan krig skulle inga människoliv gå till spillo.

Frånvaron av krig skulle innebära hälsovinster av Guds nåde. Det är den största investeringen i hälsa som kan göras.

Efter krig så blir man rädd för att drömma. Eller så är det bara de som upplevt krig och klarat sig helskinnade undan som vågar drömma. Konsekvenserna, återverkningar, har jag sett: Flyktingar från Bosnien på bussar och spårvagnar i Göteborg. Förtränger, Somalier.

Bron i Mostar som jag sett rasa  hundratals gånger inför mina ögon på teveskärmen. Kriget är inte isolerat och avskuret. Det finns hela tiden på teve och på näthinnan. Följer med in i sömnen.

 

landskapsbild
Bild: Helena Lindbom

 

Krig borde stoppas till varje pris. Med alla medel utan just krig med allt som följer av våldsyttringar,  tortyr och psykologisk krigföring.

Det måste gå. Vi måste närma oss varandra. Och är det inte det vi gör nu egentligen? När vi med alla våra olika rötter och förankringar  trängs tillsammans. När vi delar vardag med varandra. Bor ihop. Det betyder något om vi vill. Annars får de som inte vill se våra möjligheter fotfäste och gör allt för att sparka undan dessa möjligheter. Och då vissnar våra visioner i kapp med gräsmattan.

/Helena Maria

 

 

 

 

 

 

Någon lyfter på hatten

 

Taken lyfter i orkanen

och flyger bort

 

 

Någon lyfter på hatten

innan vinden

tar den också

Arbete i det tysta

landskapsbild
De som abetar inom eller via sjukhuskyrkan gör ett jättejobb i det tysta. Och det är en sjukhuskyrka som numera är ”inter-faith”. Den består av såväl muslimska själasörjare, en rabbin och  möjlighet att få kontakt med buddhistiska själasörjare. Men samhället och samhället i stort, behöver ännu fler människor i människovårdande yrken. Bristen är överväldigande. Bild: Helena Lindbom

En av de sista veckorna förra året fick jag förmånen att intervjua och samtala med psykologen Birgitta Fält som arbetat inom sjukhuskyrkan sedan 1992. Arbetsplatsen var sjukhuskyrkan på Lillhagens psykiatriska sjukhus fram till dess att det lades ned. Numera är den förlagd till Östra sjukhuset.

De som arbetar inom och med sjukhuskyrkan kommer från olika kristna samfund ursprungligen. Numera förmedlar den också kontakter till muslimska själasörjare. Tillsammans med dem, en rabbin och en buddhistisk koordinatör bedrivs ett andligt arbete i vardagen till gagn för många. Inte minst anhöriga till sjuka. Anhöriga som många gånger själva behöver hjälp och stöd.

Intervjun äger rum i St. Pauli församlingsbyggnad. Vi sitter i varsin bekväm fåtölj på varsin sida om ett litet bord. På bordet brinner ett värmeljus. Känslan av hemtrevnad är stor. Birgitta Fält är en av dem som från redan från starten av talbart.org varit med och uppmuntrat oss, och jag har länge varit nyfiken på henne.

Eftersom jag har ett stort andligt intresse inleder jag med en fråga som rör sekularisering.

Är Sverige så sekulariserat som det sägs?

-Jag kan säga att när man är nära döden eller när man är svårt sjuk är nästan ingen sekulariserad. Jag vet till och med en man som tog en väldig ovanlig bild. Han hade varit med om en elchockbehandling (se även här) och plötsligt hade han börjat känna. Han hade gått som i någon slags halvdepression i många år. Efter behandlingen kände han plötsligt starka positiva känslor. Men var också väldigt ledsen och arg. Mitt upp i detta sa han ”jag är inte religiös, men det var som en religiös uppenbarelse att få tillbaka mig själv efter så många år.”

Just eftersom  det här med elchocker är så omstritt var hans reaktion ovanlig, betonar Birgitta Fält och fortsätter:

-Det är också viktigt att följa upp honom, när han nu hade fått tillgång till känslor och reflektionsförmåga igen. Som ett tidsfönster att ta tillvara. Många får ju bara kortvarig lättnad.

Birgitta Fält är också som ett led i sitt arbete ledare för en livsåskådningsgrupp på ett av Göteborgs stads aktivitetshus. I en livsåskådningsgrupp utgick hon bland annat från för författaren och teologie dr i  etik, Ann Heberleins, Ett gott liv” (2011) . Med en bok att utgå från var det lättare för de här själverfarna kvinnorna att närma sig själva, sina erfarenheter och berättelser, berättar Birgitta Fält.

– Deltagarna delade med sig av både synpunkter på Ann Heberlein och på hennes agerande och också väldigt många goda tips och råd på hur de skulle ha agerat i olika situationer som hon beskrev i boken. Och det blev en väldigt god stämning i gruppen.

– Hur ser du på psykiatrin i dag? Har det blivit bättre sedan nedläggningen av de stora mentalsjukhusen?

– Jag upplever att det är vissa saker som har blivit bättre, och att andra saker har blivit sämre.  Nu säger man ju att det finns möjlighet till brukarstyrd inläggning på några platser, och på Lillhagstiden fanns det brukarstyrd inläggning i högre grad helt enkelt för att det fanns fler vårdplatser. Brukare kunde ringa sin avdelning och säga: ”Nu känner jag att jag håller på att gå ner mig rejält kan jag få komma och träffa någon av er”? Ibland räckte det med att träffa sin kontaktperson.  Det kunde då resultera i att personen i fråga blev inlagd.  Det fanns en flexibilitet på ett annat sätt. Nu är det jättesvårt att få vård. Såvida du inte redan försökt ta ditt liv, kan du söka flera gånger innan du blir inlagd. Exempelvis kan en förtvivlad, trött man eller kvinna komma till mig och berätta att deras respektive är supermanisk. De berättar om vad som hänt och som riskerar att hända: destruktiva saker, inte minst socialt och ekonomiskt. Jag tycker att det här ska räcka. Det är så förnedrande för dem det gäller att det inte räcker. Om hen kan redogöra säger de: du ser ju klart på situationen, du har en klok partner, du försöker ordna upp, så det får bli öppenvården. Men där fick inte hen någon tid. Sjätte gången blev hen inlagd, på grund av en pensionerad psykiatriker utifrån, som visste vilka faktorer han skulle trycka på.

– Vad är det här för logik? undrar jag upprört när jag hör att människor som är sjuka nekas vård.

-Det är ingen logik. Det handlar bara om att skydda liv. Det är bara då man ska läggas in och jag tycker inte om det.  Man ska kunna bli tagen på allvar med den berättelse man har. Det kan finnas perioder då man kan bli inlagd också. När trycket inte är så hårt. Överhuvudtaget tycker jag att det har blivit svårt att få vård i dag. Svårt också för ibland är det så många som triggar varandra som är inlagda samtidigt. Och att se en annan medpatient försöka ta sitt liv är väldigt traumatiserande i sig, och har man själv de planerna så… Det har hänt att det varit fem ungdomar inne samtidigt som alla har triggat varandra… Just att det blir en ansamling av de som mår allra sämst gör att det blir mycket svårare förhållanden. På Östra har alla dock eget rum, och det innebär att man dra sig undan och få lite avskildhet. Man kan också vara i den lilla modulen och så. Men den psykiatriska vården är som sagt inte tillräckligt flexibel. Att exempelvis öppenvård och slutenvård kan få ge några övernattningar till patienter som behöver ta igen sömn och få mat för att kunna börja fungera någorlunda igen.

-Det kan ju avgöra skillnaden mellan att få röster eller inte röster.

 

-Det är ju så kritiskt.

-Men det är ju precis vad jag har förstått att det är inom alkohol- och narkomanvården. De ska vara nedgångna och nästan på fallrepet …

-Det tar ju mycket längre tid att komma igång då.

-Att komma på fötter. Återhämtningen.

-Ja, återhämtningen blir ju förlängd med kanske flera månader.

-Men är det brist på personal, att det är för få utbildade eller att det är för få pengar till löner, eller är det både och så att säga?

– Jag tror att det är en ond spiral. Och att det började med att man får neddragningar med ekonomi, och då ställer sig de läkare som går AT eller ST tveksamma till att fortsätta inom området. Är man AT så väljer man något annat och specialiserar sig. Går man ST-utbildning, och ändå har valt att bli psykiatriker, så kanske man tänker att jag kanske kommer startar ett eget bolag när jag är färdig. Jag går här som utbildning, men jag vill kunna ta ansvar för mina patienter. Göra ett gott jobb. Tyvärr är också många som jobbar inom vården i dag sjukskrivna. Dessutom är det alldeles för få som vågar utbilda sig och vågar välja den inriktningen.

-Är det för att de är rädda för att…?

-…få rimliga möjligheter att hjälpa sina patienter. Jag vet några unga läkare som jobbade på beroende där man har både psykos och olika allvarliga missbruksproblem. De gjorde en liten Youtube- film för andra blivande läkare. De ville visa på vad det trots allt finns att göra.  Även patienter med allvarligt missbruk, psykosgenombrott och neuropsykiatriska varianter kan bli bättre med rätt stöd.  Även avdelning 361, allmänpsykiatri, gjorde en reklamfilm för att rekrytera ny personal. Så det finns de som gör försök. Men det blir lätt att det sprider sig en hopplöshet. Och här är en bok som är väldigt bra, kort och koncist: Att förstå sin egen utsatthet: stöd för professionella i människovårdande yrken (2019).

(Birgitta Fält håller fram en bok för att visa mig, och författarna heter Jakob Carlander och Andreas Weeden)

-Den tar upp det just det där när man blir sekundärtraumatiserad. När exempelvis man själv, får så mycket ”eländes elände”, att man börjar se tillvaron i väldigt dystra färger.

-Kan barn drabbas av det också? Att de får ta del av för mycket elände, i olika medier och runtomkring sig?

-Jag tror att det är farligt med för mycket elände för barn. Det är därför att jag tänker att folksagorna var så bra för där tog man upp allt det svåra. Men det var alltid så att hjälten eller hjältinnan fick hjälp att lösa olika svåra problem och det slutade alltid gott. Men man fick liksom leva sig in i och identifiera sig med det. Och likadant är det med liknelserna som Jesus berättade om i evangelierna. Det är ju också berättelser som vi får gå in i och identifiera oss med. Men däremot att ta del av så mycket elände i media och runtomkring sig, utan att ha makt över situationen, det är inte lätt.

-Det slår mig som lite paradoxalt att samtidigt som barnkonventionen har blivit lag så finns det barn som går runt och är rädda för andra barn. Barn som rånar och skapar trauman. Hur tänker du kring det?

-Det skadar barnens tillit till vuxenvärlden och till samhället på olika nivåer. Det är viktigt att lärare, föräldrar och närsamhälle tar itu med varje våldssituation. Att man i praktisk handling visar att man står på de drabbade barnens sida. Men utan att därför demonisera de som rånar, utan istället fånga upp dem innan våldsspiralen ökar.

Det innebär bland annat att följa upp alla åtgärder, betonar Birgitta Fält så det inte blir glapp i tiden då de kan falla tillbaka i gamla beteenden.

Vidare understryker Birgitta Fält att det är viktigt att skriva om hur mycket bättre det blir när en rånargrupp togs om hand om: om de positiva insatser som gjorts av närpoliser och föreningar för att få stopp på denna. Hon menar också att det är viktigt att inte hela tiden upprepa negativa händelser i procentsatser.  Hur många rån motsvarar 1,4 procent? frågar hon sig och säger:

-Det är lätt att tappa proportionerna, även om varje rån naturligtvis räknas.

Jag avslutar intervjun med att delge min åsikt om att kyrkan gör ett jättejobb i det tysta som de oftast inte får credit för. Ett arbete i vilket kyrkan, och övriga religiösa samfund vad jag förstår, tar ett väldigt ansvar och ”avlastar”. I den mån man kan tala om ”avlastning” när behoven av samtalshjälp et cetera vida överskrider vad som kan erbjudas (dessutom utom kostnad för den enskilda).  Men detta till trots fattas alltså människor i människovårdande yrken i stora stycken i dagens Sverige. Politiker har investerat i vägar och broar, men inte i människor eller människor som bygger broar mellan människor .

 

Helena Maria

 

Länkar och tips:

socionomdagarna.se 2019/06/socionomdagarna-2019-vad-landar i knaet-i-sociala-sektor-intervju-med-susanna-alakoski

Hannes Qvarfordt. Elchocker är psykiatrins återuppståndna quickfix.rsmh.bloggen.se 2018/09/14/ 

Annelie Adqvist:Brist på psykologer gör barnens väntan lång– Nyheterna, tv4.se, 2019-11-27

Bristen på psykologer: Se bland annat Skriftlig fråga 2017/18:905 till Arbetsmarknads och etableringsminister Ylva Johansson (s)

Svarade gjorde socialminister Annika Strandhäll den 14 mars 2018 under rubriken: Svar på fråga 2017/18:905 av Erik Andersson,Bristen på psykologer

 

Håll ut i mörkret

498
Någonstans längs vägen kommer ljuset igen. Bild: Helena Lindbom

En av oss var i sammanhang där en tonårig tjej läste upp sin skrivuppgift. Det handlade om en flicka som gick fram till sitt skåp utanför klassrummet, låste upp och snabbt plockade ihop alla sina böcker. Hon tog sina saker i famnen och skulle hasta därifrån när hon tappade greppet och allt material spreds omkring fötterna på henne. En tjej kom till undsättning och började att hjälpa henne att plocka ihop. Deras blickar möttes, och hon som hjälpte till log vänligt. När allt var insamlat och det mesta hamnat i skåpet igen gick de därifrån tillsammans. Tjejen som fått hjälp tackade den andra och vågade berätta att hon hade bestämt sig för att hon inte ville leva längre, men att den lilla handlingen av hjälp hade fått henne på andra tankar.

Den här flickan fick det tecken som hon bett om. Hon orkade lite till för hon såg att det fanns en medmänniska bland kamraterna. En människa som såg det självklara utan att vidare fundera över varför kamraten just tömt sitt skåp. Men som fick en förklaring på vägen ut.

Det är så viktigt att berätta för någon. Tala om hur vi mår. Speciellt nu när helgerna kommer tätt, och alla inte har någon familj eller gemenskap att gå till, oavsett om man firar jul eller inte.

Tappa inte modet. Håll ut. Vi känner alla fraserna, men faktum är att inget mörker varar för evigt, även om det tycks så. Medan mörkret pågår försök att få kontakt med någon du litar på. Försök hålla ut tills du kan få hjälp. Det går lite till. Mörkret varar inte för evigt. Universum är föränderligt, allt är i rörelse. Inget står still. Vi kan uppfatta det så, men förändringar sker.

 

Det faller stjärnor under natten, i kaskader eller ensamma. Om du upplever att du inte har någon önskan, hinner önska något, upplever att du inte är behövd, bara ”ritar i sanden”: Du är behövd. Du har en självklar plats i den här världen. Du måste lita på det, även om ingen säger det till dig. Lita på att det bär till nästa anhalt. Att något eller någon väntar där framme.

Vi kan alla komma i situationer eller tillstånd av hopplöshet och känna igen oss i hur ett bara ett leende, en vänlig blick eller ett vänligt ord kan få allt att vända. Att tilliten återvänder. Det finns också outhärdliga ångesttillstånd som inte ”upplöses” lika lätt: Då behöver vi hjälp: En annan människa/människor omkring oss, någon att tala med. En hjälp när vi inte kan famna, kanske disassocierar eller att något från det förflutna aktualiseras i nuet som vi inte kan värja oss emot, som vi ännu inte utvecklat ”motståndskraft” mot, den som vi skulle behöva för att stå någorlunda stadiga genom det hela.

Finns det ingen, och ingen du kan ringa, ingen hjälplinje eller något: Gå till psykakuten, tar de inte emot dig så gå till vanliga akuten. Var inte ensam. Gå till någon plats där det finns en reception, där du kan sitta. Där det finns människor.

Försök stanna i tanken att det finns hjälp, att hämta tröst genom att mörkret inte varar för alltid. Det är svårt, men av erfarenhet vet vi att det går över, bara vi kan hålla ut lite till, få hjälp. Du har något som bara du kan ge. Ge inte upp.

Kanske låter det väldigt förenklat, men det är det bästa vi kan ge. Vi är två människor med själverfarenhet, och utan att gå in på våra respektive historier och trauman, så håll ut så mycket du kan. Be om hjälp. Var med människor. Även om du inte känner dem så var där det finns mänsklig närvaro, där det känns tryggt. I ensamhet är det lätt att bli överväldigad av mörka tankar; tankar som vill rycka undan mattan för oss, som vägrar tala om dagrar, om önskningar, om att leva. Om att det finns en väg framåt även om det inte ser så ut just nu.

Med detta vill vi på Talbart.org  önska God Jul och Gott Nytt År och ”Allt det Bästa” till er alla !

Vi vill också tacka för all uppmuntran, värme och kamratskap under året som gått och som snart slår över i 2020!

/Helena och Anna-Karin

cropped-blomma.jpg

 

 

 

”I väntan”- en dikt av Birgitta Fält.

I väntan kommer tankarna. Någon tänker på en. Bild: Helena Lindbom

För en tid sedan intervjuade jag psykolog Birgitta Fält, som arbetar inom sjukhuskyrkan. Hon visade på en dikt som illustrerade något av det vi samtalade om, och jag bad om att få publicera den. Den visar att vi människor inte är små isolerade öar, utan hur vi vävs samman beroende på sammanhang och vilka relationer vi har till varandra. Det är snudd på svindlande: Någon tänker på mig.

Mer generellt, understryker den hur vi passerar eller finns i varandras tankar; mer eller mindre långvarigt.  Den handlar också om något större, om den källa ur vilken man hämtar kraft och styrka, i vars närvaro man vandrar, som i diktjagets fall, i  Guds och Kristi efterfölj.

Det var väldigt fint för mig att få träffa Birgitta, och få prata i termer av min barndoms tro: Tryggheten i det gemensamma språket, och samtidigt vara accepterad som den buddhist jag är. Men så bedriver Birgitta Fält också samtal med konfidenter från annan tro ibland, och jag förstår att det känns naturligt för henne att inte möta människans religion så att säga utan människan. Intervjun kommer på talbart.org någon gång in på det nya året.

 

Dikten ”I väntan” skrev Birgitta Fält när hon satt och väntade på en konfident som var sen.

 

Jag väntar.

Ännu har hon inte kommit.

Mina tankar vandrar.

Har hon glömt tiden?

 

 

Tar det emot att komma?

Var befinner hon sig nu?

Jag provtänker.

Och börjar skriva.

 

Jag pendlar mellan att

Lyssna inåt och utåt.

Plötsligt börjar jag svara,

hennes frågor har blivit mina.

 

Mörkerseende

 

Vad behöver jag för att överleva,

för att härda ut?

Jag behöver utveckla mörkerseende;

Se i det fördolda, i det ännu inte föddas

mörka varma inre.

Jag behöver låna Guds ögon

för att urskilja vad som kan komma,

vad som kan bli möjligt…

 

Var får jag näring,

var får jag hjälp att hitta vägen?

Ingen har gått just denna väg,

Ändå väntar mig Kristus

Där jag minst anat det.

Han skymtar i blicken hos en patient,

han finns i brevet jag får,

i det oväntade mötet.

 

Varför skulle jag inte få det jag behöver?

Varför skulle jag vara ett undantag?

För att jag vant mig vid så lite,

För att jag inte tagit emot det som finns.

Om jag höjer eller sänker blicken,

Låter den vila en stund,

Inte flacka vidare, för att jag tror att någon annan

behöver mig mer…

 

Men när jag ser, när jag är mottaglig

Då tänds små ljuslågor längs vägen.

Inte av mig utan av helt okända personer

Som vill mig väl,

Som själva fått sina ljus tända på samma sätt.

Jag ser förbindelserna bakåt;

När en påsknatt lyste kärlek över

Den unge munken i Dmitrys film.

 

Plötsligt ser jag väven av trådar;

Från gotlandsruinen med sina valv

Bakom valv och den blånande natthimlen,

Genom det öppna taket,

Via Tranströmer och Tarkovskij,

Till målarna i Suzdal

Som helt omedvetet ledde mig dit,

Till min påsknatt.

 

 

 

Jag väntar.

Ännu har hon inte kommit

– Och ändå är hon här.

Hos mig

I mina tankar.

 

 

 

(Birgitta Fält)

En lyckad verksamhet måste läggas ned

512
På måndag (den första december) skriver prästen och ledaren för Hökälla – Grönt arbete och Rehab, John Thulin, på uppsägningspapperna för skötseln av Hökälla våtmarkspark. Bild: Helena Lindbom.

Det är ingen som vill ta över bollen när Svenska kyrkan i Backa lägger ner Hökälla – Grönt arbete och rehab efter tolvt och halvt år. Efter Birgitta Fälts, psykolog inom Svenska kyrkan, kommentar om verksamheten, beslöt jag mig för att åka till Hökälla i Lillhagsparken och ta några bilder med min mobil. Jag fick höra att Göteborgs stad, Räddningsmissionen, Stadsmissionen, ett annat Grönt rehab, Samordningsförbundet och Svenska kyrkan erbjudits ta över verksamheten, men att alla har passat och sagt att de saknar pengar.

Den sista december måste de sju-åtta deltagarna i verksamheten lämna Hökälla – Grönt arbete och rehab, som hittills varit en samordnare inom jobb- och utvecklingsgarantin. Det innebär att ännu ett tryggt och litet sammanhang försvinner för människor som behöver läka och växa innan de kan ta sig ut på arbetsmarknaden igen – eller bara få ha en gemenskap att gå till (när jag säger ”ännu ett litet sammanhang” menar jag exempelvis de fritidsverksamheter för ungdomar som försvunnit i Backa och fältassistentverksamheten som det drastiskt dragits ned på).

När John Thulin, som förutom präst i Svenska Kyrkan är författare, ornitolog och naturvårdare, lämnar över skötseln till  Park- och Naturvårdsförvaltningen inom Göteborgs stad är han medveten om att våtmarksparken inte kommer att få lika hög omvårdnad och skötsel. Han påpekar att den inte har samma tid att lägga ned på omvårdnaden, och pekar på Svankällaområdet,  som jag för övrigt för på tal, som inte får den skötsel som det skulle behöva.

Det är paradoxalt att i tider när grön rehab efterfrågas och naturbaserade aktiviteters betydelse för hälsan accentueras av forskningen, så läggs en sådan verksamhet ned. Det har dessutom bedrivits ett omfattande pedagogiskt arbete vid Hökälla. Förskole- och skolklasser har undervisats ute i naturen av John Thulin och hans medarbetare.  Invid fågeltornet finsn exemplvis en lägereldplats med stubbar för besökare och rekreationärer och skolklasser att sitta på.  Varför knäcka den gren som den verksamheten vilar på? Betydelsen av att vi människor, och inte minst barn, hittar förbindelsen med naturen understryks, inte minst av program som den ”Inre skogen” med bland annat Lars Lerin som sändes igår kväll på SVT 2.

En del av verksamheten som bedriver arbetsträning inomhus har redan flyttat till Glöstorpskyrkan. Resterande verksamhet bedrivs fortfarande i två byggnader i Lillhagsparken ovanför Multikult: I den ena finns köks- och cafédelen med secondhandverksamhet och i den andra finns snickeriet. Snickeriet bygger bland annat fågelholkar och insektshotell.

I en insändare oktober 2019 i ”Tidningen Backa/Kärra med Tuve och Säve”, årgång 15, skriver John Thulin själv: ”Svenska kyrkans biskopar har skrivit ett klimatmanifest som betonar klimat, miljö och hållbarhetsfrågor. Göteborgs stifts biskopar skriver. ‘ Klimatfrågan är en existentiell och djupt andlig fråga. Vi måste lyssna på naturens vånda och rop, vi måste vända om’. Tyvärr har inte biskoparnas rop och vädjan nått Backa pastorats kyrkoråd utan 31 december 2019 läggs natur- och landskapsvården  ner i Hökälla våtmarkspark”.

fågelskådare
Bild: Helena Lindbom

Varje torsdag har Hökälla Grönt arbetet och rehab vandringar i området. De startar vid halv nio-tiden, men man samlas åtta utanför café- och verksamshetsdelen. Utomstående och omkringboende har alltid varit välkomna, betonar en av de anställda och berättar om ringarna på vattnet: Människor som blivit naturintresserade och förbättrat sin hälsa. Det finns många roliga historier som om människor som sagt att fåglar är det sista som de skulle bli intresserade av…men som ändå gått med på en promenad och…just det, blivit bitna.

Under 1970- och 80-talen exempelvis, minns jag kyrkan, (och frikyrkorna), som en stark röst, en röst som betonade kyrkans förvaltarskap över naturen, inte något förmyndarskap. Jag minns präster som var starka röster för fred, inte minst Elisabeth Gerle. Jag kommer på mig själv med att sakna de rösterna, medan jag går och småpratar med John Thulin och de övriga som torsdagspromenerar och skådar fåglar. Jag tror vi såg 22 olika fåglar, kanske 23. Jag var tvungen att avvika innan den slutliga sammanräkningen. Den sista torsdagspromenaden äger för övrigt rum den 19 december.

/Helena Maria

 

 

 

 

Med naturen som hälsofrämjare går vi mot förbättrad folkhälsa

– Vi har en skyldighet att hjälpa den urbaniserade befolkningen att anknyta till naturen, säger Matti Tapaninen, områdeschef för Österbottens naturtjänster, Forststyrelsen/Metsähhallitus i Finland. Bild: Helena Lindbom

Den fysiska hälsan är viktig för alla, men Matti Tapaninen, bland annat områdeschef för Österbottens naturtjänster  i Forststyrelsen (Metsähallitus) och ordförande i ”EUROPARC Federation Working Group on Protected Areas and Health”  tror att de största hälsovinsterna finns inom psykisk hälsovård. Detta läser jag i en artikel på Slu.se:s externwebb, som handlar just om ”Naturupplevelser och hälsa” se här.

Matti Tapaninen betonar att forskningsresultat från många studier ger starka belägg för naturens betydelse för personer i stress eller depressioner.  (läs mer här om just forskningen kring naturens betydelse för hälsa)  Vidare säger han i artikeln att det runt om i världen utvecklas behandlingsformer med naturen som verktyg.  Han berättar att i Danmark och Skottland ligger man långt framme, och där anlitas naturvägledare i rehabiliteringsprogram.  Han framhåller att i Finland så riktas åtgärder till personer i socialt utanförskap, främst unga.

Så här uttalar sig Matti Tapaninen i direktcitat i inlägget:

Det finns unga människor som har så svårt med sociala kontakter att de blivit isolerade i sina hem . Här kan naturvistelser vara det första steget att ta sig ut igen. Vi har även rehabilitering för personer som har utsatts för tortyr. Det är exempel på områden där naturen kan hjälpa. Här behövs samarbeten mellan yrkeskunniga inom många sektorer: naturvägledare, förvalatre av naturområden och hälsovårdspersonal.”

Naturvistelser kan vara första steget för unga som isolerar sig i hemmen. säger Matti Tapaninen, bland annat initiativtagare till projektet OpenAir, genom vilket Forststyrelsen och Uleåborgs Diakoniinstitut arbetar för att främja naturbaserad hälsa och välmående bland Uleåborgs invånare och besökare. Bild: Helena Lindbom

Vidare beskrivs i inlägget hur Matti Tapaninen ser att  uppsökande naturvägledning i stadsnära miljöer kan bli det avgörande insteget till naturen. Naturvägledning och naturvistelser kan också hjälpa till att överbrygga de allt tydligare ojämlikheter i hälsa som Matti Tapaninen och hans kollegor ser, poängteras det.

Matti Tapaninen, som också är medlem i IUCN:s Health Task Force, säger också i inlägget följande:

”Det här ger helt nya arbetsområden för oss som arbetar professionalt med naturvägledning. Vi har ens kyldighet att hjälpa den urbaniserade befolkningen att anknyta till naturen. Vi måste arbeta aktivt med förskola, hälsovård, äldreomsorg. Här finns oändliga möjligheter för naturvägledare. Vi kan bli en viktig del av hälsovården.”

/Helena Maria

 

Referenser och länkar:

Läs gärna inlägget ”Naturen hänger samman och vi behöver återkoppla till den”, se här