”Från mångfald till enfald”.

 

 

John Thulin
Vid Hökälla och dess hundraåriga ekar. I bild: prästen John Thulin som i många år lett verksamheten vid Hökälla. Bild: Helena Lindbom

Naturskyddsföreningens nya rapport gäller skogen. Skogen som delvis kan sägas symbolisera det dubiösa begrepp som benämns ”svenskhet” ( medborgarskap är en annan femma). Svenskhet som det som sitter i barken på björken,  men också en djupare identifikation: skogen som naturlyrik. Som en igenkänning av det obeständiga i människan. Skogen står för det stabila så länge vi kan blicka upp mot hundraåriga ekar, näsduksträd i Botaniskan och äppleträdet som din farfar eller morfar planterade när du eller din bror föddes.

Skogen är kringgärdad och hotad mer än någonsin. Det konstaterar Naturskyddsföreningen i sin senaste rapport som heter ”Från mångfald till en enfald – en vitbok över den svenska modellen för skogsbruk.”

”Skogen vi ärvde”  heter en bok av Maciej Zaremba som jag tyvärr bara bläddrat i. Den kom ut 2012 och finns som E-bok på Weyler förlag. Titeln är förpliktigande. Jag läser kort om innehållet i presentationen på Adlibris där jag googlat upp boken att ” Han (Maciej Zaremba) berättat om den oheliga alliansen skogsnbolag  och myndigheter  et cetera. Men framför allt om en rationalitet som inte är rationell symboliserad av en landsbygdsminister som tycker att ”äganderätten förklarar allt”.  Zaremba skrev (tidigt, min anm.)  om ett Sverige som ömsade landskap medan riksdagen såg bort. Innehållsbeskrivningen förtydligar att författaren och DN-journalisten slog larm om vår tids största kulturgärning ( för vi får hålla i minnet att boken kom ut 2012 och dessförinnan kommit ut i form av en reportageserie i DN). Boken är inte skriven över huvudet på skogsägarna. Han är ute i skogarna som en tidig ”Osebol” rapportör och förmår se bortom idyllen som andliga lärare så många gånger betonat för mig är nödvändigt då det kanske finns något ” beyond the attitudes, the idyllic and first when you grasped that”, först då är det kanske dags att packa ränslen och ta ut färdriktningen mot Soria Moria på kompassen”.

Maciej Zarembas reportage bok påminner mig om Julia Roberts-filmen (där hon spelar huvudrollen)  ”Erin Brockovich” . Ett rättsdrama som bygger på verkligheten . ”Erin Brochovich visades första gången i Sverige i april 2000 då den hade premiär.

 

20170924_105019

BILD: Helena Lindbom

Naturskyddsföreningens rapport finns att läsa på naturskyddsföreningen.se Den visar bland annat bilddiagram på den rumsliga och tidsmässiga förändringen av vägnätverket sedan mitten av 1900- talet fram till 2018. En intressant utveckling som inte belyste tillräckligt då myndigheter och riksdagen tycks tro att ” alla är med på tåget när det gäller bilismen”. Det är att bortse från det stora flertal som åker kollektivt ( däribland jag så jag talar i egen sak) I många år har jag som åker kollektivt efterlyst gratis kollektivtrafik tanke på vårt,  som nyttjar den dagligdags, gigantiska bidrag till en renare och hälsosammare miljö för oss a l l a. M e n inte bara det. Även lägre tågpriser, vilket exempelvis Finland erbjuder. Sverige har istället valt att göra tågresandet till ett enda stort bingolotto. Och vad jag förstår så är hyresmarknaden i Örebro på väg i samma riktning för att  inte tala om arbetsmarknaden. På den senare är man på väg att slopa ”förturen” utan att förstå konsekvenserna av detta om det skulle införas ( hör gärna radiojournalisten Monika Saarinens lördagsintervju med kulturminister Amanda Lind på sr.se i P1)

Det är inte bara skogen per se som är hotad, enligt rapporten.  Den framhåller att bristen på de naturliga skogsekosystemen och fragmenteringen av skogslandskapet går ut över de arter som är beroende av de här miljöerna för att överleva. Dessutom betonas det att som ett resultat av det minskar den biologiska mångfalden i skogen.

Naturskyddsföreningen börjar med att slå fast hur stor yta i Sverige som är skogsbeklädd (vilket också Maciej Zaremba gjorde i sin bok från 2012; huruvida Naturskyddsföreningen har refererat till den vet jag inte). Naturskyddsföreningen konstaterar att mer än halva Sveriges yta är täckt av skog. Trots det befinner sig den biologiska mångfalden i skogen sig i en kris, konstaterar rapporten. Den betonar att unga skogsplanteringar  med gran och tall är helt dominerande. Vidare att den här utvecklingen och omvandlingen som pågår är helt förödande för den biologiska mångfalden. Detta på grund av att enformiga gran- och tallskogar inte kan ersätta de ekosystem och livsmiljöer som finns i äldre variationsrika naturskogar. Det förklaras vidare att dagens skogsbruk dessutom gör att de här miljöerna går förlorade vid varje enskild avverkning  av en naturskog, där de naturliga skogsekosystemen avvecklas till förmån för just odlingen av gran och tall. Naturskyddsföreningen ser behov av en förändrad skogspolitik och lagstiftning.

Frågan är hur enskilda politiker har förmåga att stå upp mot en politik som allt mer ”låst sig fast” vid så innehållsmässigt urholkade begrepp som ”rationalitet” och ”mångfald”. Och där tjänstemän i allmänhet och politiker i synnerhet talar om sina verktygslådor” och ”välfärdsverktyg”. Frågan är hur trubbiga de blivit; om det inte är dags för nya ” handelsresande” som kan komma med en välbehövlig syresättning just vad det gäller det politiska språket som fastnat i en ”circuit” som inte lever upp till samtidens krav på normkritik och nödvändiga ”vithetsdiskussioner” ( googla exempelvis på kulturjournalisten Hynek Pallas). Så länge majoritetsbefolkningen ensamma ska kämpa för naturen och dess olika habitus  och andra (de med rötter i andra länder och kulturkretsar/religioner  med traumatiska bakgrunder från krig och tortyr et cetera) kämpa ensamma med sina frågor om exempelvis antisemitism och islamofobi och förtryckande vardagsrasism så skjuter vi varandra i foten. Vi behöver alla hjälpas åt. Alla har ett strå att bidra med till stacken. Några som jobbar med viktiga aktuella  sociala frågor är bland annat fil. dr. , leg.  psykolog, lektor och författare Carina Håkansson och författare Susanne Alakoski.

/Helena Maria

 

 

 

 

Referenser:

Maggie Walter: March 2011. Australia social work 64 (1)How white is social work in Australia?. University of Tasmania.

Medförfattare (?)  Sandra Taylor and Daphne Habibis.

(I will complement with more references on this as there is a lot of research done  just in Australia on how ”whiteness & whiteness culture” plays out/ is ”demonstrated” in social work with people from the indigenous group who from the start has a disadvantage/ underprivilieged situation or even threatened by genocide-situation as on Papua New Guinea told by Helena Marias friend Watanebe) /AH.

Harjeet Kaur Badwell. 2015. Colombia Encounters: Racialized Social Workers Negotiating Professional  Scripts of Whiteness. York University School pr Social Work ( finns som pdf)

Sonia. M Tascon. 2019. Disrupting Whiteness in Social Work. Routledge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utan krig skulle inga människoliv gå till spillo.

Frånvaron av krig skulle innebära hälsovinster av Guds nåde. Det är den största investeringen i hälsa som kan göras.

Efter krig så blir man rädd för att drömma. Eller så är det bara de som upplevt krig och klarat sig helskinnade undan som vågar drömma. Konsekvenserna, återverkningar, har jag sett: Flyktingar från Bosnien på bussar och spårvagnar i Göteborg. Förtränger, Somalier.

Bron i Mostar som jag sett rasa  hundratals gånger inför mina ögon på teveskärmen. Kriget är inte isolerat och avskuret. Det finns hela tiden på teve och på näthinnan. Följer med in i sömnen.

 

landskapsbild
Bild: Helena Lindbom

 

Krig borde stoppas till varje pris. Med alla medel utan just krig med allt som följer av våldsyttringar,  tortyr och psykologisk krigföring.

Det måste gå. Vi måste närma oss varandra. Och är det inte det vi gör nu egentligen? När vi med alla våra olika rötter och förankringar  trängs tillsammans. När vi delar vardag med varandra. Bor ihop. Det betyder något om vi vill. Annars får de som inte vill se våra möjligheter fotfäste och gör allt för att sparka undan dessa möjligheter. Och då vissnar våra visioner i kapp med gräsmattan.

/Helena Maria

 

 

 

 

 

 

När vi vågar vara ”mångkulturella” för varandra

 

 

En gång på biblioteket kom en ung kvinna med slöja fram till mig på biblioteket. Hon gick y ,på vårdgymnasiet och kallade sig ”Million”. Hon berättade att hon fått i uppgift av sin lärare att jämföra Åsa Linderborgs roman ”Mig äger ingen” med Susanna Alakoskas ”Svinalängorna”. Detta utifrån olika perspektiv, som det biologiska, psykoanalytiska, psykologiska och socialpsykologiska.

-Hm, tänkte jag, i Somalia är det förbjudet att dricka alkohol. Något i mig började ”väsnas” för jag ogillar att ungdomar i ”skolan”, (även den högre) ska matas med ”vuxnas elände”; jag minns när min yngsta syster var hemma för förkylning en gång och läste en manlig ungdomsförfattare som bara beskrev alkoholens elände; drickande vuxna som inte var talbara och ignorerade sina små, och jag sa till henne ”Kan du verkligen läsa sådan socialpornografi”? För det är samma berättelser som jag i ett senare skede i livet fått höra om under Nyhemsveckan och på Örebromissionen när någon blev frälst och som antingen har varit narkoman eller blandmissbrukare. Där och då slog det mig :

Är verkligen de här uttömmande skildringarna till godo? Är det inte bara ”äldstebrödernas” ‘skådebröd’, att vi i publiken ska sitta och gotta oss i deras berättelser om hur ”höga” de var. ”Höga som hus”, som den västerländske tibetanske läraren Stephan Pende Wormland sa en gång. Då när man bara bara gå rakt ut. Eller flyger i luften som om hela världen var en gigantisk hoppställning. Men efter att ha läst Sebastian Staksets bok förstår jag att det är hundra gånger bättre att vara med i någon organiserad religion än att vara med i AA, eller i någon annan sådan liknande organisation, e f t e r som exempelvis Frälsningsarmén inte är en ”livstidsdom” – man behöver i n t e inom pingströrelsen stå och upprepa varje gång man ska framträda eller ”evangelisera” säga: ”Hej, jag heter X och jag är nykter alkoholist”.

Tillbaka till tråden (påminner mig om en ledare i Göteborgsposten av tjänstlediga Alice Teodoresci, där hon bad om ursäkt för att hon ”spånade” lite väl fritt i en av sina ledare).

Det slutade med att den unga nomadkvinnan från en av Somalias fem stammar tolkade böckerna för mig: Jag har läst ”Mig äger ingen” och gillar för övrigt det mesta Linderborg skriver, (och säger, se här) men Alakoskis roman har jag inte vågat läsa. Inte heller se filmen. Däremot har jag lyssnat till Susanna Alakoska själv när hon läste ur Svinalängorna i P1, och det var tryggt att lyssna på henne när hon läste sin egen historia om än fiktiv (inte bara för att det var på skånska som jag älskar ). Höra ”Miljon” berätta om de här två böckerna utifrån ett psykoanalytisiskt perspektiv var otroligt: Hon såg med islams ögon, sa hon och det visade mig att i en muslims psykologi har man också jaget, detet och id. Det var slående, och jag lyssnade på när hon tolkade Alakoskis roman utifrån filmen: hur de två syskonen (Susanna och hennes bror) hade duschat tillsammans (något som vi inte gör i min familj, eller har gjort någonsin…), och hur när, filmens ”Susanna” (Noomi Rapace) varje gång hennes man ( Ola Rapace) ville ta en annan väg, förbi ”Svinalängorna”, så förbjöd ”Susanna” honom det tills det gick upp för honom varför: Att det var där Susannas historia började: I Ystad.

Jag fick ”Miljons” telefonnummer men hade inte möjlighet att komma och hjälpa henne med hennes skoluppgifter nästkommande lördag för jag blev förkyld, och sedan tappade jag bort lappen. Jag saknade det för hon var som en lärare, inte som någon adept elev. Men sedan skymtade jag henne på Lundby bibliotek i en läxhjälpargrupp och blev glad över att hon fick mer professionell hjälp. Som exemeplvis av Chalmerister som ägnar en del av sin fritid åt ideella aktiviteter.

Det finns så många exempel på hur vardagsnära vi är varandra (men jag tror att det finns de som är bättre lämpade på att berätta det): En gång när min mamma satt på 99:an kom hon inte ut från bussen utan jag fick gå in efter henne. Det visade sig att hon var så oerhört tacksam och glädjestrålande för en muslimsk ung man hade förklarat för henne var hon skulle gå av (Hjalmar Brantingsplatsen slutstation).  Bakom mamma stod den unge mannen som hjälpt henne och han förklarade för mig att han inte kunde ta mamma i armen och hjälpa henne av bussen för han kom från moskén”. Men han hade gett henne sin sittplats och stått och pratat med henne, för något hade hänt som gjorde henne och andra chockade på bussen. Jag gav honom en tacksam nick när han steg av för att han och hans muslimska bröder står de gamla bi. Inte minst står sina  gamla sedvänjor bi.

Här nedan följer en beskrivning av ett annat möte; ett möte som äger rum i romanen ”Min morfar skrev inga memoarer” av författaren, politikern och folkhögskoleläraren Gustav Fridolin. Vi behöver ta in skildringar och beskrivningar av o l i k a slags möten, inte fastna i en slags mall.

Det var ett möte Gustav redan oroade sig för. De var ju så olika. De var uppväxta i olika världar, om än bara åtskilda av tio mil. Hon visste inget om att sova skavföttes, hans syskon inget om vilka kläder som användes i staden. Han hade lämnat Göingeskogarna och det som han var född till att göra för ett eget liv i Malmö. Hon hade förblivit i staden, visste inte mycket mer om det som fanns utanför än vad ett vykort kunde berätta.” (Fridolin:2013:173).

/Helena Maria

 

 

 

 

Länkar:

Karl Oscar Brask. 2014-08-14. Rum för missbruk. Förhandlingar om stadsrummens användning i Göteborg.  Institutionen för sociologi och rättsvetenskap, Göteborgs universitet.  (mastersuppsats), se här oscars uppsats

 

Helena Östlund i Socialpolitik.För Kultur & Samhälle. 2016-05-19 Vindskydd för bortstötta.

Carina Håkansson. PoetDox. Youtubeinslag: The Extended Therapy Room- Metalog, sept. 29, 2018.

Carina Håkansson, PhD of Pharmaceuticals – 3 nov. 2016. Youtubeinslag.

Carina Håkansson: Psych-Drugs Risks and Alternatives 6. Youtubeinslag from a scientific symposium in Gothenburgh. Oct.15, 2016. PoetDox.

Den sociala frågan – samtal på Frölunda kulturhus.Seminarium. Göteborgs universitet.

Zulmir Bečević. 2015. Utsatthetens röster.  Bookwell OY, Finland. Boréa AB. (se här)

 

 

 

IMG_7471
Bildtext: Författare, leg psykoterapeut och fil dr Carina Håkansson, grundare av bland annat Det Utvidgade Terapirummet och lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, blir i höst kursansvarig för en ny kurs vid Ersta Sköndal högskola. Den heter ”Yrkeskunnandet, kreativiteten och mötet – om professionsutveckling och levd erfarenhet i relationsbaserade yrken”, och är en av de första i sitt slag.

 

 

 

(se gärna mina inlägg på Lejontrappan.blogg också)

Någon lyfter på hatten

 

Taken lyfter i orkanen

och flyger bort

 

 

Någon lyfter på hatten

innan vinden

tar den också

Arbete i det tysta

landskapsbild
De som abetar inom eller via sjukhuskyrkan gör ett jättejobb i det tysta. Och det är en sjukhuskyrka som numera är ”inter-faith”. Den består av såväl muslimska själasörjare, en rabbin och  möjlighet att få kontakt med buddhistiska själasörjare. Men samhället och samhället i stort, behöver ännu fler människor i människovårdande yrken. Bristen är överväldigande. Bild: Helena Lindbom

En av de sista veckorna förra året fick jag förmånen att intervjua och samtala med psykologen Birgitta Fält som arbetat inom sjukhuskyrkan sedan 1992. Arbetsplatsen var sjukhuskyrkan på Lillhagens psykiatriska sjukhus fram till dess att det lades ned. Numera är den förlagd till Östra sjukhuset.

De som arbetar inom och med sjukhuskyrkan kommer från olika kristna samfund ursprungligen. Numera förmedlar den också kontakter till muslimska själasörjare. Tillsammans med dem, en rabbin och en buddhistisk koordinatör bedrivs ett andligt arbete i vardagen till gagn för många. Inte minst anhöriga till sjuka. Anhöriga som många gånger själva behöver hjälp och stöd.

Intervjun äger rum i St. Pauli församlingsbyggnad. Vi sitter i varsin bekväm fåtölj på varsin sida om ett litet bord. På bordet brinner ett värmeljus. Känslan av hemtrevnad är stor. Birgitta Fält är en av dem som från redan från starten av talbart.org varit med och uppmuntrat oss, och jag har länge varit nyfiken på henne.

Eftersom jag har ett stort andligt intresse inleder jag med en fråga som rör sekularisering.

Är Sverige så sekulariserat som det sägs?

-Jag kan säga att när man är nära döden eller när man är svårt sjuk är nästan ingen sekulariserad. Jag vet till och med en man som tog en väldig ovanlig bild. Han hade varit med om en elchockbehandling (se även här) och plötsligt hade han börjat känna. Han hade gått som i någon slags halvdepression i många år. Efter behandlingen kände han plötsligt starka positiva känslor. Men var också väldigt ledsen och arg. Mitt upp i detta sa han ”jag är inte religiös, men det var som en religiös uppenbarelse att få tillbaka mig själv efter så många år.”

Just eftersom  det här med elchocker är så omstritt var hans reaktion ovanlig, betonar Birgitta Fält och fortsätter:

-Det är också viktigt att följa upp honom, när han nu hade fått tillgång till känslor och reflektionsförmåga igen. Som ett tidsfönster att ta tillvara. Många får ju bara kortvarig lättnad.

Birgitta Fält är också som ett led i sitt arbete ledare för en livsåskådningsgrupp på ett av Göteborgs stads aktivitetshus. I en livsåskådningsgrupp utgick hon bland annat från för författaren och teologie dr i  etik, Ann Heberleins, Ett gott liv” (2011) . Med en bok att utgå från var det lättare för de här själverfarna kvinnorna att närma sig själva, sina erfarenheter och berättelser, berättar Birgitta Fält.

– Deltagarna delade med sig av både synpunkter på Ann Heberlein och på hennes agerande och också väldigt många goda tips och råd på hur de skulle ha agerat i olika situationer som hon beskrev i boken. Och det blev en väldigt god stämning i gruppen.

– Hur ser du på psykiatrin i dag? Har det blivit bättre sedan nedläggningen av de stora mentalsjukhusen?

– Jag upplever att det är vissa saker som har blivit bättre, och att andra saker har blivit sämre.  Nu säger man ju att det finns möjlighet till brukarstyrd inläggning på några platser, och på Lillhagstiden fanns det brukarstyrd inläggning i högre grad helt enkelt för att det fanns fler vårdplatser. Brukare kunde ringa sin avdelning och säga: ”Nu känner jag att jag håller på att gå ner mig rejält kan jag få komma och träffa någon av er”? Ibland räckte det med att träffa sin kontaktperson.  Det kunde då resultera i att personen i fråga blev inlagd.  Det fanns en flexibilitet på ett annat sätt. Nu är det jättesvårt att få vård. Såvida du inte redan försökt ta ditt liv, kan du söka flera gånger innan du blir inlagd. Exempelvis kan en förtvivlad, trött man eller kvinna komma till mig och berätta att deras respektive är supermanisk. De berättar om vad som hänt och som riskerar att hända: destruktiva saker, inte minst socialt och ekonomiskt. Jag tycker att det här ska räcka. Det är så förnedrande för dem det gäller att det inte räcker. Om hen kan redogöra säger de: du ser ju klart på situationen, du har en klok partner, du försöker ordna upp, så det får bli öppenvården. Men där fick inte hen någon tid. Sjätte gången blev hen inlagd, på grund av en pensionerad psykiatriker utifrån, som visste vilka faktorer han skulle trycka på.

– Vad är det här för logik? undrar jag upprört när jag hör att människor som är sjuka nekas vård.

-Det är ingen logik. Det handlar bara om att skydda liv. Det är bara då man ska läggas in och jag tycker inte om det.  Man ska kunna bli tagen på allvar med den berättelse man har. Det kan finnas perioder då man kan bli inlagd också. När trycket inte är så hårt. Överhuvudtaget tycker jag att det har blivit svårt att få vård i dag. Svårt också för ibland är det så många som triggar varandra som är inlagda samtidigt. Och att se en annan medpatient försöka ta sitt liv är väldigt traumatiserande i sig, och har man själv de planerna så… Det har hänt att det varit fem ungdomar inne samtidigt som alla har triggat varandra… Just att det blir en ansamling av de som mår allra sämst gör att det blir mycket svårare förhållanden. På Östra har alla dock eget rum, och det innebär att man dra sig undan och få lite avskildhet. Man kan också vara i den lilla modulen och så. Men den psykiatriska vården är som sagt inte tillräckligt flexibel. Att exempelvis öppenvård och slutenvård kan få ge några övernattningar till patienter som behöver ta igen sömn och få mat för att kunna börja fungera någorlunda igen.

-Det kan ju avgöra skillnaden mellan att få röster eller inte röster.

 

-Det är ju så kritiskt.

-Men det är ju precis vad jag har förstått att det är inom alkohol- och narkomanvården. De ska vara nedgångna och nästan på fallrepet …

-Det tar ju mycket längre tid att komma igång då.

-Att komma på fötter. Återhämtningen.

-Ja, återhämtningen blir ju förlängd med kanske flera månader.

-Men är det brist på personal, att det är för få utbildade eller att det är för få pengar till löner, eller är det både och så att säga?

– Jag tror att det är en ond spiral. Och att det började med att man får neddragningar med ekonomi, och då ställer sig de läkare som går AT eller ST tveksamma till att fortsätta inom området. Är man AT så väljer man något annat och specialiserar sig. Går man ST-utbildning, och ändå har valt att bli psykiatriker, så kanske man tänker att jag kanske kommer startar ett eget bolag när jag är färdig. Jag går här som utbildning, men jag vill kunna ta ansvar för mina patienter. Göra ett gott jobb. Tyvärr är också många som jobbar inom vården i dag sjukskrivna. Dessutom är det alldeles för få som vågar utbilda sig och vågar välja den inriktningen.

-Är det för att de är rädda för att…?

-…få rimliga möjligheter att hjälpa sina patienter. Jag vet några unga läkare som jobbade på beroende där man har både psykos och olika allvarliga missbruksproblem. De gjorde en liten Youtube- film för andra blivande läkare. De ville visa på vad det trots allt finns att göra.  Även patienter med allvarligt missbruk, psykosgenombrott och neuropsykiatriska varianter kan bli bättre med rätt stöd.  Även avdelning 361, allmänpsykiatri, gjorde en reklamfilm för att rekrytera ny personal. Så det finns de som gör försök. Men det blir lätt att det sprider sig en hopplöshet. Och här är en bok som är väldigt bra, kort och koncist: Att förstå sin egen utsatthet: stöd för professionella i människovårdande yrken (2019).

(Birgitta Fält håller fram en bok för att visa mig, och författarna heter Jakob Carlander och Andreas Weeden)

-Den tar upp det just det där när man blir sekundärtraumatiserad. När exempelvis man själv, får så mycket ”eländes elände”, att man börjar se tillvaron i väldigt dystra färger.

-Kan barn drabbas av det också? Att de får ta del av för mycket elände, i olika medier och runtomkring sig?

-Jag tror att det är farligt med för mycket elände för barn. Det är därför att jag tänker att folksagorna var så bra för där tog man upp allt det svåra. Men det var alltid så att hjälten eller hjältinnan fick hjälp att lösa olika svåra problem och det slutade alltid gott. Men man fick liksom leva sig in i och identifiera sig med det. Och likadant är det med liknelserna som Jesus berättade om i evangelierna. Det är ju också berättelser som vi får gå in i och identifiera oss med. Men däremot att ta del av så mycket elände i media och runtomkring sig, utan att ha makt över situationen, det är inte lätt.

-Det slår mig som lite paradoxalt att samtidigt som barnkonventionen har blivit lag så finns det barn som går runt och är rädda för andra barn. Barn som rånar och skapar trauman. Hur tänker du kring det?

-Det skadar barnens tillit till vuxenvärlden och till samhället på olika nivåer. Det är viktigt att lärare, föräldrar och närsamhälle tar itu med varje våldssituation. Att man i praktisk handling visar att man står på de drabbade barnens sida. Men utan att därför demonisera de som rånar, utan istället fånga upp dem innan våldsspiralen ökar.

Det innebär bland annat att följa upp alla åtgärder, betonar Birgitta Fält så det inte blir glapp i tiden då de kan falla tillbaka i gamla beteenden.

Vidare understryker Birgitta Fält att det är viktigt att skriva om hur mycket bättre det blir när en rånargrupp togs om hand om: om de positiva insatser som gjorts av närpoliser och föreningar för att få stopp på denna. Hon menar också att det är viktigt att inte hela tiden upprepa negativa händelser i procentsatser.  Hur många rån motsvarar 1,4 procent? frågar hon sig och säger:

-Det är lätt att tappa proportionerna, även om varje rån naturligtvis räknas.

Jag avslutar intervjun med att delge min åsikt om att kyrkan gör ett jättejobb i det tysta som de oftast inte får credit för. Ett arbete i vilket kyrkan, och övriga religiösa samfund vad jag förstår, tar ett väldigt ansvar och ”avlastar”. I den mån man kan tala om ”avlastning” när behoven av samtalshjälp et cetera vida överskrider vad som kan erbjudas (dessutom utom kostnad för den enskilda).  Men detta till trots fattas alltså människor i människovårdande yrken i stora stycken i dagens Sverige. Politiker har investerat i vägar och broar, men inte i människor eller människor som bygger broar mellan människor .

 

Helena Maria

 

Länkar och tips:

socionomdagarna.se 2019/06/socionomdagarna-2019-vad-landar i knaet-i-sociala-sektor-intervju-med-susanna-alakoski

Hannes Qvarfordt. Elchocker är psykiatrins återuppståndna quickfix.rsmh.bloggen.se 2018/09/14/ 

Annelie Adqvist:Brist på psykologer gör barnens väntan lång– Nyheterna, tv4.se, 2019-11-27

Bristen på psykologer: Se bland annat Skriftlig fråga 2017/18:905 till Arbetsmarknads och etableringsminister Ylva Johansson (s)

Svarade gjorde socialminister Annika Strandhäll den 14 mars 2018 under rubriken: Svar på fråga 2017/18:905 av Erik Andersson,Bristen på psykologer

 

Håll ut i mörkret

498
Någonstans längs vägen kommer ljuset igen. Bild: Helena Lindbom

En av oss var i sammanhang där en tonårig tjej läste upp sin skrivuppgift. Det handlade om en flicka som gick fram till sitt skåp utanför klassrummet, låste upp och snabbt plockade ihop alla sina böcker. Hon tog sina saker i famnen och skulle hasta därifrån när hon tappade greppet och allt material spreds omkring fötterna på henne. En tjej kom till undsättning och började att hjälpa henne att plocka ihop. Deras blickar möttes, och hon som hjälpte till log vänligt. När allt var insamlat och det mesta hamnat i skåpet igen gick de därifrån tillsammans. Tjejen som fått hjälp tackade den andra och vågade berätta att hon hade bestämt sig för att hon inte ville leva längre, men att den lilla handlingen av hjälp hade fått henne på andra tankar.

Den här flickan fick det tecken som hon bett om. Hon orkade lite till för hon såg att det fanns en medmänniska bland kamraterna. En människa som såg det självklara utan att vidare fundera över varför kamraten just tömt sitt skåp. Men som fick en förklaring på vägen ut.

Det är så viktigt att berätta för någon. Tala om hur vi mår. Speciellt nu när helgerna kommer tätt, och alla inte har någon familj eller gemenskap att gå till, oavsett om man firar jul eller inte.

Tappa inte modet. Håll ut. Vi känner alla fraserna, men faktum är att inget mörker varar för evigt, även om det tycks så. Medan mörkret pågår försök att få kontakt med någon du litar på. Försök hålla ut tills du kan få hjälp. Det går lite till. Mörkret varar inte för evigt. Universum är föränderligt, allt är i rörelse. Inget står still. Vi kan uppfatta det så, men förändringar sker.

 

Det faller stjärnor under natten, i kaskader eller ensamma. Om du upplever att du inte har någon önskan, hinner önska något, upplever att du inte är behövd, bara ”ritar i sanden”: Du är behövd. Du har en självklar plats i den här världen. Du måste lita på det, även om ingen säger det till dig. Lita på att det bär till nästa anhalt. Att något eller någon väntar där framme.

Vi kan alla komma i situationer eller tillstånd av hopplöshet och känna igen oss i hur ett bara ett leende, en vänlig blick eller ett vänligt ord kan få allt att vända. Att tilliten återvänder. Det finns också outhärdliga ångesttillstånd som inte ”upplöses” lika lätt: Då behöver vi hjälp: En annan människa/människor omkring oss, någon att tala med. En hjälp när vi inte kan famna, kanske disassocierar eller att något från det förflutna aktualiseras i nuet som vi inte kan värja oss emot, som vi ännu inte utvecklat ”motståndskraft” mot, den som vi skulle behöva för att stå någorlunda stadiga genom det hela.

Finns det ingen, och ingen du kan ringa, ingen hjälplinje eller något: Gå till psykakuten, tar de inte emot dig så gå till vanliga akuten. Var inte ensam. Gå till någon plats där det finns en reception, där du kan sitta. Där det finns människor.

Försök stanna i tanken att det finns hjälp, att hämta tröst genom att mörkret inte varar för alltid. Det är svårt, men av erfarenhet vet vi att det går över, bara vi kan hålla ut lite till, få hjälp. Du har något som bara du kan ge. Ge inte upp.

Kanske låter det väldigt förenklat, men det är det bästa vi kan ge. Vi är två människor med själverfarenhet, och utan att gå in på våra respektive historier och trauman, så håll ut så mycket du kan. Be om hjälp. Var med människor. Även om du inte känner dem så var där det finns mänsklig närvaro, där det känns tryggt. I ensamhet är det lätt att bli överväldigad av mörka tankar; tankar som vill rycka undan mattan för oss, som vägrar tala om dagrar, om önskningar, om att leva. Om att det finns en väg framåt även om det inte ser så ut just nu.

Med detta vill vi på Talbart.org  önska God Jul och Gott Nytt År och ”Allt det Bästa” till er alla !

Vi vill också tacka för all uppmuntran, värme och kamratskap under året som gått och som snart slår över i 2020!

/Helena och Anna-Karin

cropped-blomma.jpg

 

 

 

”I väntan”- en dikt av Birgitta Fält.

I väntan kommer tankarna. Någon tänker på en. Bild: Helena Lindbom

För en tid sedan intervjuade jag psykolog Birgitta Fält, som arbetar inom sjukhuskyrkan. Hon visade på en dikt som illustrerade något av det vi samtalade om, och jag bad om att få publicera den. Den visar att vi människor inte är små isolerade öar, utan hur vi vävs samman beroende på sammanhang och vilka relationer vi har till varandra. Det är snudd på svindlande: Någon tänker på mig.

Mer generellt, understryker den hur vi passerar eller finns i varandras tankar; mer eller mindre långvarigt.  Den handlar också om något större, om den källa ur vilken man hämtar kraft och styrka, i vars närvaro man vandrar, som i diktjagets fall, i  Guds och Kristi efterfölj.

Det var väldigt fint för mig att få träffa Birgitta, och få prata i termer av min barndoms tro: Tryggheten i det gemensamma språket, och samtidigt vara accepterad som den buddhist jag är. Men så bedriver Birgitta Fält också samtal med konfidenter från annan tro ibland, och jag förstår att det känns naturligt för henne att inte möta människans religion så att säga utan människan. Intervjun kommer på talbart.org någon gång in på det nya året.

 

Dikten ”I väntan” skrev Birgitta Fält när hon satt och väntade på en konfident som var sen.

 

Jag väntar.

Ännu har hon inte kommit.

Mina tankar vandrar.

Har hon glömt tiden?

 

 

Tar det emot att komma?

Var befinner hon sig nu?

Jag provtänker.

Och börjar skriva.

 

Jag pendlar mellan att

Lyssna inåt och utåt.

Plötsligt börjar jag svara,

hennes frågor har blivit mina.

 

Mörkerseende

 

Vad behöver jag för att överleva,

för att härda ut?

Jag behöver utveckla mörkerseende;

Se i det fördolda, i det ännu inte föddas

mörka varma inre.

Jag behöver låna Guds ögon

för att urskilja vad som kan komma,

vad som kan bli möjligt…

 

Var får jag näring,

var får jag hjälp att hitta vägen?

Ingen har gått just denna väg,

Ändå väntar mig Kristus

Där jag minst anat det.

Han skymtar i blicken hos en patient,

han finns i brevet jag får,

i det oväntade mötet.

 

Varför skulle jag inte få det jag behöver?

Varför skulle jag vara ett undantag?

För att jag vant mig vid så lite,

För att jag inte tagit emot det som finns.

Om jag höjer eller sänker blicken,

Låter den vila en stund,

Inte flacka vidare, för att jag tror att någon annan

behöver mig mer…

 

Men när jag ser, när jag är mottaglig

Då tänds små ljuslågor längs vägen.

Inte av mig utan av helt okända personer

Som vill mig väl,

Som själva fått sina ljus tända på samma sätt.

Jag ser förbindelserna bakåt;

När en påsknatt lyste kärlek över

Den unge munken i Dmitrys film.

 

Plötsligt ser jag väven av trådar;

Från gotlandsruinen med sina valv

Bakom valv och den blånande natthimlen,

Genom det öppna taket,

Via Tranströmer och Tarkovskij,

Till målarna i Suzdal

Som helt omedvetet ledde mig dit,

Till min påsknatt.

 

 

 

Jag väntar.

Ännu har hon inte kommit

– Och ändå är hon här.

Hos mig

I mina tankar.

 

 

 

(Birgitta Fält)